Handelsbetingelser, fortrydelsesret og andre vilkår

Handelsbetingelser, fortrydelsesret og andre vilkår

Produkter og tjenester udbydes af
Behandlerhuset v/D. Dall-Hansen
Slotsgade 65C, 2. tv.
3400 Hillerød
CVR 27108776

Kontakt
Dorrit Dall-Hansen
dorrit@dall-hansen.dk
+45 23 66 44 25

Betaling
Betaling modtages via betalingssystemet Stripe

Retur-og reklamationsret ved lydfiler
Køb af et online produkt fra Dall-Hansen.dk inkluderer én licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde.

Når du køber et online produkt, er det personligt og må kun bruges til personligt brug.

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende kursus eller online workshop.

Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret. Der ydes IKKE fortrydelsesret på digitale varer (f.eks. lydfiler), men du har to års reklamationsret ifølge købeloven.

Dette gælder også for forløb. Her betragtes produktet som taget i brug, når du har gennemført betalingen, modtaget din faktura eller afholdt første session. Herefter ydes der ikke fortrydelsesret.

Kurser og efteruddannelser
Hvis du bliver forhindret i at deltage til et kursus eller en efteruddannelse, skal du give mig besked på dorrit@dall-hansen.dk

Hvis du afbestiller din deltagelse inden 14 dage før kursusstart, opkræves et administrationsgebyr på 250 kr.

Du kan ikke afmelde dig kurser eller efteruddannelser, når der er mindre end 14 dage til første kursusdag. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Betingelser for betaling af kurser og efteruddannelser

Din tilmelding til kurser eller efteruddannelser er gyldig, når du har betalt.

Når du tilmelder dig kurser eller efteruddannelser tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale det fulde beløb.

Aflysning eller ændring i kursusdage

Kurser og efteruddannelser afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret mindst 24 timer forud. I det tilfælde, at Dorrit Dall-Hansen er nødt til at aflyse, vil du få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag på et livehold, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Persondataloven / GDPR

Ved køb af kurser, efteruddannelse eller lydfiler hos Dall-Hansen.dk skal du oplyse følgende: Navn, adresse, telefonnummer samt e-mail.

Som registreret hos Dall-Hansen.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@annelisedahl.dk. Personoplysningerne registreres hos Dall-Hansen.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Dorrit Dall-Hansen.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk

https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx